รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษารอบที่ 1/2 (Portfolio) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567

.

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา

รอบที่ 1/2 (Portfolio) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 1.  รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
 2. เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 19 ม.ค.67 ก่อนเวลา 15.00 น.) ยืนยันสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์
  หรือ สแกน QR-Code ด้านล่างเข้าสู่ระบบ
 3. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/2 (Portfolio) เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
  https://line.me/ti/g/Jl6OhxWCFN

  https://line.me/ti/g/Jl6OhxWCFN

   

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

  โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2102,2104

  หรือ โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ