รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา

รอบที่ 3 Admission ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567

 1. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ Online ให้เข้าดูหลักสูตรที่เข้าสอบสัมภาษณ์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ไม่มีสัมภาษณ์เข้าดูจัดส่ง Video Clip Submission ไม่มีสัมภาษณ์)
 2.  คลิก เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภายในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.) ระบบยืนยันสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  หรือสแกน QR-Code ด้านล่างเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์
 3. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2102 , 2104
หรือโทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)