กิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “รู้เท่าทันรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพและภัยคุกคามบนโลกออนไลน์”

วันที่ 6 กันยายน 2566 งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “รู้เท่าทันรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพและภัยคุกคามบนโลกออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไทรโยค พร้อมด้วยคุณธราธร เอกจิตต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักรู้เท่าทันภัยจากมิจฉาชีพและเพิ่มความระมัดระวังตนจากการถูกหลอกลวงบนโลกออนไลน์ และทราบแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับภัยจากมิจฉาชีพ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Mashare Co-Working Space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี และผ่านระบบออนไลน์