กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ความเป็น “Sustainable Campus” การสร้างเครือข่ายการทำงานและการเชื่อมโยงชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมมีสุขแบบยั่งยืน และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก และพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี