กิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ในโอกาสนำคณะเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี