กิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Universitas Airlangga รัฐสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน โดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนในประเทศไทย (Sustainable Development Goals) ให้แก่นักศึกษาจาก Universitas Airlangga รัฐสุราบายา ประเทศอินโดนีเชีย เพื่อให้ความรู้ด้าน SDGs ในประเทศไทย โดยการบรรยายเชิงปฏิบัติการและการทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566