กิจกรรม STEM ALP โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564  อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ  ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้จัดกิจกรรม STEM Applied Learning Programme (ALP) ให้ความรู้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมี คุณปริญญา ประเสริฐสังข์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซูมิโตโม อีเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณลูกศร ตันทเตมีย์ เลขาผู้จัดการฝ่ายบุคคลฯ และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ  ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้จัดกิจกรรม STEM Applied Learning Programme (ALP) ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านสามยอด ณ ไร่พลอยสุข อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยมี คุณพิชัย กลักเพชร เจ้าของไร่พลอยสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากร

วันที่ 9 ธันวาคม 2564  อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ  ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้จัดกิจกรรม STEM Applied Learning Programme (ALP) ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ณ ไร่พลอยสุข อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยมี คุณพิชัย กลักเพชร เจ้าของไร่พลอยสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์  เป็นวิทยากร