ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์

034 585-058

ติดต่อส่งหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

saraban-ka@mahidol.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

kawww@mahidol.ac.th

Q&A

Social Network

YouTubeInstagram

ข้อมูลการเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองถึงวิทยาเขตกาญจนบุรี ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาที หากเริ่มต้นเดินทางที่ศาลาว่าการจังหวัด กาญจนบุรี ให้ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ( กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ) ถึงสี่แยกแก่นเสี้ยนให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอไทรโยคอีกประมาณ 45 กิโลเมตร วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางซ้ายของทางหลวง หมายเลข 323 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ผู้ขับจะต้องตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนการเดินทาง และควรขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเส้นทางค่อนข้างลาดชัน (GPS : 14.12971936945593, 99.1596686886324 )