กรมทรัพยากรธรณีส่งมอบคู่มือเรียนรู้แหล่งมรดกธรณี ระบบถ้ำละว้า จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับวิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อัปสร สอาดสุด ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา พร้อมคณะจากส่วนบริหารจัดการธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ในการส่งมอบคู่มือเรียนรู้แหล่งมรดกธรณี ระบบถ้ำละว้า จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการส่งมอบความรู้เฉพาะด้านธรณีวิทยาและถ้ำวิทยา ระบบถ้ำละว้า ให้กับสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยนักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและถ้ำวิทยา ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะด้าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่น นำไปต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนำไปสู่การอนุรักษ์มรดกธรณีอย่างยั่งยืน