พิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครและพิธีเฉลิมฉลอง เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้แทนบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครและพิธีเฉลิมฉลอง ในการอันเชิญขันน้ำสาครจากอำเภอสังขละบุรี เพื่อมาทำพิธี ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณต้นน้ำแม่น้ำสามประสบ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีขบวนอันเชิญขันน้ำสาครจะเคลื่อนจากอำเภอสังขละบุรี ผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค นำโดย นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในอำเภอไทรโยค จึงร่วมกันจัดพิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครและพิธีเฉลิมฉลอง ซึ่งเคลื่อนผ่านอำเภอไทรโยค เพื่อไปทำพิธี โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ไปหอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี