ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: narongsak.kae@mahidol.ac.th

NARONGSAK KAEWDUM
ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

การศึกษา

  • วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 2560

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus