ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: nongnipa.tul@mahidol.ac.th

Nongnipa Tulayanond
ดร.นงนิภา ตุลยานนท์


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย 2545

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus