ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: songkhun.boo@mahidol.ac.th
CV: Songkhun Boonchaisuk

Songkhun Boonchaisuk
ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข

ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย 2556

ความเชี่ยวชาญ

1. Geophysics Magetotelluric, DC resistivity, Seismology

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

The preliminary result of 2D Magnetotelluric survey across Threes Pagodas fault zone and Sri Sawat fault zone, ไทย
The 8th International Conference on Applied Geophysics / 2561

Most Recent Articles from Scopus