กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม รองอธิการบดีเพชรบุรี และ คุณสุริยะ เชาว์วัย ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง L218 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี