ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องให้ความร้อนและระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Nitrogen Evaporator) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง