ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอกซ์ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding