ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์การเรียนรู้แบบผสมผสานและการทำงานร่วมกัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding