ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 135.68 Kwp เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำประปา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding