ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดสกัดสารตัวอย่างด้วยด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE Glass Block Manifolds) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง