ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการรสบัสไฟฟ้า ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับรับ-ส่งนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก