ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา