ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) จำนวน 2 อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)