ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวน 1 อัตรา