รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์(ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) จำนวน 2 อัตรา