รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวน 1 อัตรา