รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานนมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศน์สัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา