มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผู้แทนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี