มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา