กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 อาจารย์กันตพงศ์ สินอาภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยทีมนักศึกษาและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล 7 สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเชิญชวนคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2567 (MUKA Open House 2024) ในวันที่ 17 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สิทธิโชค ภูลาและอาจารย์รุจิรา ไพศาล อาจารย์แนะแนวประจำโรงเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าแนะแนว