Alumni Inspirations Talk หัวข้อ”เปิดประสบการณ์การทำงานของ HR”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Alumni Inspirations Talk หัวข้อ”เปิดประสบการณ์การทำงานของ HR” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex meeting โดยได้รับเกียรติจากคุณเจนจีรา ยุทธารักษ์ Talent Acquisition Specialist บริษัท DHL Global Forwarding และคุณกมลชนก มีทรัพย์อนันต์ Human Capital Supervisor บริษัท ThaiBev ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สำหรับการแชร์ประสบการณ์การทำงานด้าน HR และแชร์เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในหนึ่งปีจะมีนักศึกษาจบใหม่เป็นหมื่นๆคน เราจะทำยังไงให้เราโดดเด่นและบริษัทชั้นนำเลือกเราไปทำงาน การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งจำเป็น การทำกิจกรรมในวัยเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญจะส่งเสริมทักษะด้านการพบปะผู้คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม ความมีน้ำใจ และความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี