กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Alumni Inspirations Talk

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Alumni Inspirations Talk
ในหัวข้อ “Runner Journey” ถ้าวิ่งคนเดียวมันเหงา มาวิ่งกับเราก็ได้นะ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัติฐพล ไข่แสงศรี (พี่แจ็ค) ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คุณฐษา ภัคธนาเดชานนท์ (พี่แยม) ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และคุณมงคล โมรา (พี่ปอนด์) ศิษย์เก่าสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์