ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาบัญชี ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ และร่วมส่งกำลังใจในรอบ Semi Final เพื่อหาทีมผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาบัญชี ภายใต้ชื่อทีม “Witty Women” ผ่านเข้ารอบ Audition 10 ทีม จากผู้แข่งขันกว่า 170 ทีมทั่วประเทศ ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจรายการ BAAC Small Box More Think กล่องเล็กติดใหญ่ “จากผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้เป็นธุรกิจสุดปัง” ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC Thailand ) เพื่อให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศมาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจสุดปังให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรกร
โดยนักศึกษาทีม Witty Women ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฐณิชา ศุภรัตน์โสภิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. นางสาวกาญจนานันท์ โชติวิริยานันท์ สาขาวิชาบัญชี
3. นางสาวทรรษนนท์ วิจิตราสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โดยมีอาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นที่ปรึกษา และร่วมส่งใจเชียร์ในรอบ Semi Final เพื่อหาทีมผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.baacactivity.com/smallboxmorethink/