ขอแสดงความยินดีกับทีมบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับทีมบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน ดังนี้
▪️กีฬาเปตอง
1. 🥇เหรียญทอง ประเภท คู่หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง
นางสาวสิริพร ใจกำแหง
2.🥈เหรียญเงิน ประเภท คู่หญิง
นางสาวธัญพร เปี่ยมสุข
นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
3.🥉เหรียญทองแดง ประเภท ทีมหญิง
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง
นางสาวสิริพร ใจกำแหง
นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ
▪️กีฬากอล์ฟ
🥈เหรียญเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์