ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567- 30 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567- 30 เมษายน 2567