ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรีทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ