ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566-2567