ขอแสดงความยินดีกับดร.ปาริสา นิ่มเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับทุนจาก UNESCO International Research Centre on Karst (IRCK), Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Science (CAGS) สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้ารับการอบรม “2024 International Training Course on Karst and Climate Change” ณ เมืองกุ้ยหลิน อู่ฮั่น และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 28 เมษายน 2567

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านธรณีวิทยา อุทกวิทยาระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เช่น เซอร์เบีย สโลวีเนีย ตุรกี นามิเบีย สาธารณรัฐคองโก เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย อิหร่าน โมร็อกโก ตูนิเซีย ไทย เป็นต้น