ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของวิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2567