ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566