กิจกรรม “ECO PRINT กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ”

วันที่ 3 เมษายน 2567 งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดกิจกรรม “ECO PRINT กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ” ในภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติการจริง ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ณ ห้อง Co-Working Space วิทยาเขตกาญจนบุรี