กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2022 (ครั้งที่ 3/2565) ร่วมกับ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 2 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.สุริยา บุตรพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2022 (ครั้งที่ 3/2565) ร่วมกับ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurialship) ในระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับนักศึกษาด้วย จัดขึ้นในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และเดินทาง​ไปสาธารณ​รัฐเกาหลี​ในสัปดาห์​สุดท้ายของกิจกรรม​