กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2023 ร่วมกับ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 4

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี และนักศึกษา Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2023 เป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัฐนนท์ พงศ์พัฒนพิพิธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิ่น ฟู่ จำกัด และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “องค์ประกอบสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ“ เคล็ดลับในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup และการวางแผนธุรกิจให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์