กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2023 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2023 ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับสถาบันชั้นนำด้านการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ราย ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และการนำเสนอ Pitching ในเดือนพฤศจิกายน ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี