ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คว้ารางวัลชมเชย Top 10 Finalist สุดยอดแผนการตลาดผู้ปั้นแบรนด์ ในโครงการ J-MAT Brand Planning Competition #2 จาก 175 ทีมทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ThailandPost) ร่วมมือกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพบนเวทีประกวดการสร้างแบรนด์ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ผ่านการแข่งขัน และได้ลงมือทำจริง โดยรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันและเสนอแผนการตลาดการสร้างแบรนด์ ในหัวข้อ “ไปรษณีย์ไทยที่เป็นมากกว่าการส่ง และเปลี่ยน 140 ปี ให้เหมือน 14 อีกครั้ง” (ทีมละไม่เกิน 3 – 7 คน) ซึ่งมีผู้สนใจทั้งหมด 175 ทีมทั่วประเทศ และตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย และผ่านการแข่งขัน จนถึงรอบประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายเพื่อนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
โดยผลการแข่งขันทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ทีม “ฝันให้ไกลไปให้พ้น” ได้รางวัลชมเชย Top 10 Finalist โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ให้กับนักศึกษาจำนวน 4 ราย ดังนี้
1) น.ส. สรัญฉัตร งามศรี
2) น.ส. พรนภัส ปิ่นแก้ว
3) น.ส. ณัฐชา เกตุกฤษ
4) น.ส. ศรัณย์พร ดอนโค
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ Business Administration, Mahidol University หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Ka