ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญาภา ตระการศรีกูล นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขัน ICDL ระดับประเทศ ICDL DIGITAL CHALLENGE 2023 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาด้าน Digital

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวเบญญาภา ตระการศรีกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล และคัดเลือกตัวแทนสุดยอดด้านทักษะความรู้ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Literacy Excellence) จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยจะจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ และในโอกาสนี้นักศึกษาได้รับเกียรติในการเข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การแข่งขัน ICDL Asia Litecy Day 2023 ระดับภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566
ขอขอบคุณ ICDL Thailand