เรื่อง เด่น

มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รับตรงโดยส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รับตรงโดยส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก


ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วม สบทบทุนโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

STUDY@MUKA

แนะนำหลักสูตร วิทยาเขตกาญจนบรีุ
MU Link [by Mahidol] : มหิดล@กาญจนบุรี

แนะนำหลักสูตร

Campus Life

หนังสั้น ชีวิตในรั้ววิทยาเขตกาญจนบรีุ
หนังสั้น Parallel life ชีวิต...คู่ขนาน

ชีวิตในรั้ววิทยเขตฯ

ตามรอยศิษย์เก่า

ตามรอยศิษย์เก่า Foot Print
รายการ Foot Print

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี "มหาวิทยาลัยแห่งขุนเขา"

Flip U Channel