• วันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • Social Distance mahidol ka
  • Social Distance mahidol ka
  • บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัคร เรียนโท-เอก 1 ธ.ค. - 5 ก.ค.63 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 ผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 5 มีนาคม 2563
2 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 28 กุมภาพันธ์ 2563
3 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ) อาจารย์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10 เมษายน 2563
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2563 -
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2563 -
6 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563 -
7 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ประจำสาขาบัญชี) อาจารย์ 1 สาขาวิชาบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2563 -
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(บัญชี) อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 2 สาขาวิชาบัญชี 3 กุมภาพันธ์ 2563
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 23 มกราคม 2563
10 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 23 มกราคม 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
3 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิกส์ pdf
4 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
5 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (ร้านสวัสดิการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ) pdf
6 ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล pdf