กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ทิพยวรรณ ทัศนา อาจารย์แนะแนวประจำโรงเรียน อำนวยความสะดวกในการเข้าแนะแนว ณ หอประชุมพระญาณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี