กิจกรรม ”KA mountain movie and music festival“

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วยชมรม Movie club, Muka music club, Astronomy club และสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ”KA mountain movie and music festival“ โดยจัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง, กิจกรรมดูดาว, รับฟังดนตรีสดประกอบภาพยนตร์ และการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างสาขาวิชารวมทั้งพบปะกับอาจารย์และบุคลากร และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ คล้ายแดง (นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ) ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิทยาเขตกาญจนบุรี