ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ KA eLeaning

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ KA eLearning ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3