พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน 2566 นายเนรมิตร เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาเขตกาญจนบุรี และส่วนงานราชการจังหวัด ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้แทนบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา